โครงการออกแบบท่าเรือ บริษัท สยามเฆมี จำกัด (มหาชน)

โครงการ : ออกแบบท่าเรือ ของบริษัท สยามเฆมี จำกัด (มหาชน)  

สถานที่ตั้ง : จังหวัดสมุทรปราการ

ลักษณะงาน : ออกแบบท่าเทียบเรือ

มูลค่างาน : 10 ล้านบาท