โครงการอู่เรือ บริษัท มิสดิสิชั่น จำกัด

โครงการ : อู่เรือ บริษัท มิสดิสิชั่น จำกัด

สถานที่ตั้ง : จังหวัดสมุทรสาคร

ลักษณะงาน : ออกแบบอู่ต่อเรือ โดยใช้ Cement Column

มูลค่างาน : 100 ล้านบาท