โครงการอาคารกาญจนทัต 2

โครงการ : อาคารกาญจนทัต 2 

สถานที่ตั้ง : ถนนเยาวราช   กรุงเทพมหานคร 

ลักษณะงาน : ออกแบบ  งานขุดลึก โดยใช้ Cement Column

มูลค่างาน : 150 ล้านบาท