โครงการเพอร์เฟคเพลส รังสิต

โครงการ : เพอร์เฟคเพลส รังสิต

สถานที่ตั้ง : จังหวัดปทุมธานี 

ลักษณะงาน : ออกแบบกระชับพื้นที่ทะเลสาบในหมู่บ้าน โดยใช้ Cement Column

มูลค่างาน : 20 ล้านบาท