โครงการอ่างเก็บน้ำเขาไม้แก้ว

โครงการ : อ่างเก็บน้ำเขาไม้แก้ว 

สถานที่ตั้ง : จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน : ออกแบบอ่างเก็บน้ำ โดยใช้ Cement Column

มูลค่างาน : 84 ล้านบาท