โครงการคลังสินค้าโฮมโปร

โครงการ : คลังสินค้าโฮมโปร 

สถานที่ตั้ง : อำเภอวังน้อย   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลักษณะงาน : ออกแบบการทำกำแพงป้องกันน้ำท่วม โดยใช้ Cement Column

มูลค่างาน : 12 ล้านบาท