โครงการอ่างเก็บน้ำ โรงผลิตไฟฟ้า วังน้อย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

โครงการ : อ่างเก็บน้ำ โรงผลิตไฟฟ้า วังน้อย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

สถานที่ตั้ง : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ลักษณะงาน : ออกแบบโครงสร้างอ่างเก็บน้ำ โดยใช้ Cement Column

มูลค่างาน : 50 ล้านบาท