โครงการโนเบิลเพลินจิต ตึก A B และ C

โครงการ : โนเบิลเพลินจิต ตึก A B และ C

สถานที่ตั้ง : กรุงเทพ

ลักษณะงาน : ออกแบบโครงสร้าง และฐานราก เป็นคอนโดมิเนียม อาคารสูง 51 ชั้น และชั้นใต้ดิน 4 ชั้น 

มีพื้นที่ใช้สอย 156,986 ตารางเมตร

มูลค่างาน : 4,546 ล้านบาท