โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

โครงการ : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สถานที่ตั้ง : ทางหลวงชนบท สมุทรปราการ 1011 ตำบล บางปลา บางพลี สมุทรปราการ

ลักษณะงาน : ออกแบบคำนวณคันกั้นน้ำรอบโครงการ และถนน

มูลค่างาน : 260 ล้านบาท