โรงพิมพ์บางกอกโพสต์

โครงการ : โรงพิมพ์บางกอกโพสต์ 

สถานที่ตั้ง : ถนนบางนาตราด กม. 19 จังหวัดสมุทรปราการ

ลักษณะงาน : ออกแบบคำนวณโครงสร้าง ฐานรากเครื่องจักร และถนนรอบบริเวณ

มูลค่างาน : 300 ล้านบาท