โครงการอาคารผลิตผงซักฟอกชนิดผงและชนิดน้ำ (NTD&LD)

โครงการ : อาคารผลิตผงซักฟอกชนิดผงและชนิดน้ำ (NTD&LD) 

สถานที่ตั้ง : บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอศรีราชา ชลบุรี

ลักษณะงาน : ออกแบบสถาปัตยกรรม งานระบบ โครงสร้าง และฐานรากอาคารขนาดใหญ่พิเศษ
เพื่อใช้ผลิตผงซักฟอกชนิดผงและชนิดน้ำ ในเครือสหพัฒน์ มีพื้นที่ใช้สอย 14,000 ตารางเมตร

มูลค่างาน : 200 ล้านบาท