โครงการโรงงาน ORAL CARE

โครงการ : โรงงาน ORAL CARE 

สถานที่ตั้ง : บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอศรีราชา   ชลบุรี

ลักษณะงาน : ออกแบบสถาปัตยกรรม งานระบบ โครงสร้าง และฐานราก อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
เพื่อใช้เป็นที่บรรจุภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์สำหรับช่องปาก ในเครือสหพัฒน์ มีพื้นที่ใช้สอย 18,000 ตารางเมตร

มูลค่างาน : 250 ล้านบาท