โครงการโรงงาน ไลออน ศรีราชา (โกดังส่วนต่อขยาย G2)

โครงการ : โรงงาน ไลออน ศรีราชา (โกดังส่วนต่อขยาย G2)

สถานที่ตั้ง : อำเภอศรีราชา   ชลบุรี

ลักษณะงาน : ออกแบบสถาปัตยกรรม และคำนวณโครงสร้าง

มูลค่างาน : 150 ล้านบาท