โครงการโรงงาน ไลออน ศรีราชา (โรงงานผลิตผงซักฟอก)

โครงการ : โรงงาน ไลออน ศรีราชา (โรงงานผลิตผงซักฟอก)

สถานที่ตั้ง : อำเภอศรีราชา   ชลบุรี

ลักษณะงาน : ออกแบบสถาปัตยกรรม และคำนวณโครงสร้าง

มูลค่างาน : 250 ล้านบาท