โครงการตรวจสอบและออกแบบซ่อมท่าเรือของ บริษัท เอเชียนมารีน จำกัด

โครงการ : ตรวจสอบและออกแบบซ่อมท่าเรือ ของ บริษัท เอเชียนมารีน จำกัด

สถานที่ตั้ง : จังหวัดสมุทรปราการ

ลักษณะงาน : ตรวจสอบความแข็งแรง และออกแบบซ่อมท่าเทียบเรือ

มูลค่างาน : 10 ล้านบาท