โครงการโรงเรียนนายเรือ

โครงการ : โรงเรียนนายเรือ

สถานที่ตั้ง : จังหวัดสมุทรปราการ

ลักษณะงาน : ออกแบบซ่อมตลิ่งพัง โดยใช้ Cement Column

มูลค่างาน : 30 ล้านบาท