โครงการเซ็น และ เซ็นทรัลเวิล์ด

โครงการ : เซ็น และ เซ็นทรัลเวิล์ด

สถานที่ตั้ง : กรุงเทพ

ลักษณะงาน : สำรวจความเสียหายของอาคาร