โครงการวัดโสธรวรารามวรวิหาร

โครงการ : วัดโสธรวรารามวรวิหาร 

สถานที่ตั้ง : อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ลักษณะงาน : สำรวจ และทดสอบทางวิศวกรรม ท่าน้ำ ค.ส.ล. และท่าเทียบเรือ

มูลค่างาน : 60 ล้านบาท