โครงการอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 26 ชั้น

โครงการ : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 26 ชั้น

สถานที่ตั้ง : ถนน ณ ระนอง คลองเตย กรุงเทพฯ

ลักษณะงาน : สำรวจความแข็งแรงของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 26 ชั้น