โครงการ อาคารแปซิฟิกคอมแพล็กซ์

โครงการ : อาคารแปซิฟิกคอมแพล็กซ์ 

สถานที่ตั้ง : จังหวัดอยุธยา

ลักษณะงาน : สำรวจความแข็งแรงของอาคาร หาขนาด, ความยาวของเสาเข็ม

มูลค่างาน : 100 ล้านบาท