โครงการอดิศักดิ์เทรดดิ้ง ภูเก็ต

โครงการ : อดิศักดิ์เทรดดิ้ง ภูเก็ต

สถานที่ตั้ง : ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร 9 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ลักษณะงาน : สำรวจและออกแบบป้องกันการเลื่อนตัวของไหล่เขา

มูลค่างาน : 30 ล้านบาท