โครงการโรงงานบริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

โครงการ : โรงงานบริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้ง : ตำบล มาบตาพุด   อำเภอเมืองระยอง   จังหวัดระยอง

ลักษณะงาน : ทดสอบความแข็งแรงของอาคาร, ออกแบบแก้ไข 

และก่อสร้างเฉพาะส่วนเสริมความแข็งแรง

มูลค่างาน : 5 ล้านบาท