โครงการ Mayfair Marriott Executive Service Apartment

โครงการ : Mayfair Marriott Executive Service Apartment 

สถานที่ตั้ง : ถนนหลังสวน กรุงเทพฯ

ลักษณะงาน : สำรวจด้านวิศวกรรมอาคารเดิม,ฐานราก และออกแบบด้านวิศวกรรมโครงสร้าง เป็นอาคารร้างได้ทำการก่อสร้างไว้เดิมแล้ว โดยมีชั้นใต้ดิน 6 ชั้น
และก่อสร้างเหนือดินไว้แล้ว 8 ชั้น ทำการสำรวจอาคารเดิม และทำการออกแบบด้านวิศวกรรมโครงสร้างใหม่ บนฐานรากเดิม
ให้เป็นอาคารเหนือดิน 26 ชั้น ตามแบบขออนุญาตเดิม

มูลค่างาน : 177 ล้านบาท