โครงการอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมพร้อมครุภัณฑ์ ประกอบอาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการ : อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

สถานที่ตั้ง : ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน : บริหารโครงการ

มูลค่างาน : 627.955 ล้านบาท