โครงการอาคารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

โครงการ : อาคารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

สถานที่ตั้ง : ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน : บริหารโครงการ

มูลค่างาน : 17 ล้านบาท