โครงการเดอะ บีช คอนโดมีเนียม

โครงการ : เดอะ บีช คอนโดมีเนียม

สถานที่ตั้ง : บางแสน   จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน : บริหารโครงการอาคารพักอาศัย 2 หลัง  

มูลค่างาน : 150 ล้านบาท