โครงการอพาร์ทเม้นท์ ศรีราชา เอเวนิว

โครงการ : อพาร์ทเม้นท์ ศรีราชา เอเวนิว 

สถานที่ตั้ง : ซอยเจิมจอมพล 1 อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน : บริหารโครงการอาคารพักอาศัย พร้อมออกแบบชั้นใต้ดิน 

โดยใช้ Cement Column

มูลค่างาน : 50 ล้านบาท