โครงการศูนย์การค้าเซียร์รังสิต 2 (THE HUB)

โครงการ : ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต 2 (THE HUB)

สถานที่ตั้ง : ถนนพหลโยธิน  จังหวัดปทุมธานี

ลักษณะงาน : ออกแบบโครงสร้าง และบริหารโครงการ เป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 4 ชั้น รวมชั้นใต้ดิน
มีพื้นที่ใช้สอย 44,345 ตร.ม. ใช้สำหรับเป็นห้างสรรพสินค้า และอาคารจอดรถ

มูลค่างาน : 730 ล้านบาท