โครงการ Zeer

โครงการ : Zeer

สถานที่ตั้ง : ถนนพหลโยธิน  จังหวัดปทุมธานี

ลักษณะงาน : ออกแบบสถาปัตยกรรม โครงสร้าง งานระบบและบริหารโครงการ เป็นอาคารสูง 17 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 275,514 ตร.ม.
ใช้สำหรับเป็นห้างสรรพสินค้า, สำนักงาน, Service Apartment และอาคารจอดรถ

มูลค่างาน : 1,600 ล้านบาท