โครงการโรงพยาบาล บางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นเนล ถ.พระราม 2 กรุงเทพฯ

โครงการ : โรงพยาบาล บางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นเนล ถ.พระราม 2 กรุงเทพฯ

โรงพยาบาล บางกอก 8 อินเตอร์เนชั่นเนล กรุงเทพฯ

โรงพยาบาล บางปะกอก 3 สมุทรปราการ

ลักษณะงาน : ออกแบบคำนวณโครงสร้าง และบริหารโครงการ

มูลค่างาน : 250 ล้านบาท