โครงการบ้านคุณสุวิทย์ สมานพันธ์

โครงการ : บ้านคุณสุวิทย์   สมานพันธ์   

สถานที่ตั้ง : ถนนพุทธบูชา กทม.

ลักษณะงาน : ออกแบบสถาปัตยกรรม, โครงสร้าง และบริหารโครงการ

มูลค่างาน : 150 ล้านบาท