โครงการเด่นหล้าบริทิช สคูล ราชพฤกษ์

โครงการ : เด่นหล้าบริทิช สคูล ราชพฤกษ์

สถานที่ตั้ง : ถนน ราชพฤกษ์ ตําบลอ้อมเกร็ด อำเภอ ปากเกร็ด นนทบุรี

ลักษณะงาน : ออกแบบสถาปัตยกรรม โครงสร้าง งานระบบ และบริหารโครงการ เป็นกลุ่มอาคาร 8 หลัง
มีพื้นที่ใช้สอยรวม 50,000 ตร.ม. เพื่อใช้เป็นอาคารเรียน สำนักงาน และหอพักอาจารย์

มูลค่างาน : 800 ล้านบาท