โครงการโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า พระราม 5 (นครอินทร์)

โครงการ : โรงเรียน อนุบาลเด่นหล้า พระราม 5 (นครอินทร์)

สถานที่ตั้ง : ถนนนครอินทร์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ลักษณะงาน : ออกแบบสถาปัตยกรรม โครงสร้าง งานระบบ และบริหารโครงการ เป็นกลุ่มอาคาร 2 หลัง
มีพื้นที่ใช้สอยรวม 20,000 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นอาคารเรียน และร้านค้า

มูลค่างาน : 320 ล้านบาท