โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

โครงการ : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สถานที่ตั้ง : ทางหลวงชนบท สมุทรปราการ 1011 ตำบล บางปลา บางพลี สมุทรปราการ

ลักษณะงาน : เจาะสำรวจดิน จำนวน 23 หลุม