โครงการหมู่บ้านแสนสิริ ซอย 20

โครงการ : หมู่บ้านแสนสิริ ซอย 20  

สถานที่ตั้ง : ถนนเลียบคลองสอง คลองสามวา กรุงเทพมหานคร

ลักษณะงาน : เจาะสำรวจดินลึก 30 เมตร จำนวน 3 หลุม