โครงการ The Lake เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

โครงการ : The Lake เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

สถานที่ตั้ง : เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

ลักษณะงาน : เจาะสำรวจดินลึก 30 เมตร จำนวน 8 หลุม