โครงการอาคาร UNILOFT

โครงการ : อาคาร UNILOFT

สถานที่ตั้ง : ซอยสุเทพ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะงาน : เจาะสำรวจดิน และทำการ Coring หิน จำนวน 3 หลุม