โครงการ Montra Kira

โครงการ : Montra Kira   

สถานที่ตั้ง : ถนนสิริราช ตำบลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

ลักษณะงาน : เจาะสำรวจดินบนภูเขาและทำการ Coring หิน จำนวณ 4 หลุม